סלטים

מחפשים מתכוני סלטים? ריכזנו לכם מבחר סלטים אהובים במקום אחד- מסלט ירקות ועד סלט כרובית עם טחינה. התוספת הבריאה, המעשירה והמפנקת שיכולה לשמש כארוחה שלמה בפני עצמה. אצלנו ב"טעם הטבע" דואגים לעלים ולירקות טריים שמגיעים שטופים-מוכנים לאכילה. הנוחות מבטיחה את הגברת צריכת הירקות – מושלם לכל משפחה

12345

מוצרים קשורים

סגירה
חוק התקשורת

הנני מסכים כי הפרטים וכל עדכון שלהם שמסרתי ושאמסור ישמרו במאגרי מידע ממוכנים ו/או במאגרי לקוחות של חברות בשטראוס גרופ בע"מ ו/או חברות בת בקבוצה ו/או מי מטעמן (להלן: "שטראוס גרופ").

ידוע לי ומוסכם עלי שהמידע ישמש את שטראוס גרופ לצורך פעילותה ו/או כמאגר דיוור ישיר ו/או לצורך משלוח דבר פרסומת, כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לרבות מידע על מוצרים,
הטבות, אשר לדעת שטראוס גרופ עשויים לעניין אותי, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, ובין בכל דרך אחרת.

אם לא אהיה מעוניין במידע או בפניה כאמור, אוכל להודיע על כך לשטראוס גרופ בכל עת.